Delen:

Myopie controle 


Uit onderzoek, maar ook in de praktijk, blijkt dat kinderen steeds vaker myoop ook wel bijziend worden. Dat wil zeggen dat hun zicht gecorrigeerd moet worden met min-glazen. Het blijkt echter dat hierbij correcties van -6.00 of hoger steeds vaker voorkomen onder tieners.

Het risico in deze groep is dat er op latere leeftijd netvliesproblemen kunnen ontstaan met alle gevolgen van dien. Heeft u als ouder een hogere myopie en wellicht uw partner ook, dan is de kans aanzienlijk dat uw kind dit ook gaat ontwikkelen.

 

Niet alleen erfelijkheid, maar ook leefgewoontes zijn factoren die de ontwikkeling van (hogere) myopie kunnen stimuleren. Zo is het veelvuldig en langdurig gebruik van digitale apparatuur zoals smartphones en tablets zeker van invloed. Ook het weinig buiten spelen bij (jongere) kinderen verhoogt de kans op het ontwikkelen van myopie. Er zal in de toekomst steeds meer ingespeeld worden op het afremmen van deze ontwikkeling door middel van de juiste correctie zoals bijvoorbeeld het aanpassen van Nachtlenzen of het gebruik van Atropine druppels. 

Therapie

Het voorschrijven van Atropine druppels gebeurt door de oogarts. Atropine druppels zorgen ervoor dat de ogen niet meer goed kunnen instellen. Hierdoor wordt de groei van de ogen afgeremd. De nadelen van deze therapie is dat de pupillen door de druppels groter worden en er overgevoeligheid voor licht ontstaat. Een zonnebril zal hierbij noodzakelijk zijn en in veel gevallen zal er ook een leescorrectie nodig zijn. Ook kunnen deze druppels bij het toedienen even prikken in de ogen.     

Nachtlenzen

De nachtlenzen zijn ook een effectief middel gebleken om myopie-vorming tegen te gaan omdat deze ook een scherpe afbeelding in de periferie van het netvlies bewerkstelligen. De nachtlens corrigeert de oogfout tijdens de slaap zodat er overdag geen correctie zoals een bril of contactlenzen meer nodig is. Overigens zijn de vormstabiele lenzen die overdag gedragen worden net zo effectief als de nachtlenzen met als nadeel dat deze na de gewenningsperiode soms wat kunnen irriteren als er eens een vuiltje onder komt. Onze contactlensspecialisten zijn al geruime tijd actief in het aanpassen van deze ‘harde’ nachtlenzen en kunnen alle opties van myopie controle met u bespreken en daarbij ook bekijken of uw kind in aanmerking komt voor deze manier van corrigeren.