Welke oogonderzoeken kunnen wij aanbieden

OOGMETING

Een oogmeting wordt bij ons altijd door een gediplomeerde vakbekwaam opticien uitgevoerd. Kinderen tot 12 jaar worden door onze optometrist gemeten. Deze oogmeting bepaald de brekingsafwijking en de samenwerking van de ogen. Doorgaans wordt deze test aangevuld met een oogdruktest. Met deze gegevens kunnen we een bril aanmeten. Bij aankoop van een bril  brengen wij deze kosten weer in mindering op de factuur. 

Wanneer bij de oogmeting blijkt dat de gezichtsscherpte niet voldoende gecorrigeerd kan worden met een bril of als er onverwachte veranderingen optreden in de brekingsafwijking waarbij geen directe verklaring voorhanden is zal er een optometrisch onderzoek worden aangeraden. Zijn er andere oogklachten zoals dubbelzien, oogpijn, hoofdpijn, branderige ogen of anders, ook dan kan een optometrisch onderzoek wellicht uitsluitsel geven over de oorzaak hiervan. Ook kan een optometrisch onderzoek nodig zijn als vervolgonderzoek bij in aanmerking komende patiënten met chronische ziekten. 

dyslexie OF FIXATIE DISPARATIE

Heeft u of uw kind moeite met lezen en of schrijven, vaak vermoeide ogen, nekklachten, droge ogen of onverklaarbaar moe. Dan kan er sprake zijn van fixatie disperatie. Bij fixatie disperatie komen de beelden van de afzonderlijke ogen niet precies op elkaar te liggen. Er moet hierbij veel moeite gedaan worden om een duidelijk beeld te verkrijgen, dit leid vaak tot dansende letters en/of verspringende regels.

Let op er is dus geen dubbelbeeld maar wel een heel onrustig beeld. Als optometrist kunnen wij de samenwerking van de ogen zeer nauwkeurig onderzoeken met de uitgebreide polatest volgens Haase. Hiermee worden de beelden van beide ogen weer exact op elkaar gelegd met behulp van prisma’s. Ook bij dyslectie waarbij er sprake is van een stoornis in de hersenen kan er fixatie disperatie aanwezig zijn. Ook hierbij kan een prismabril, aangemeten volgens de Haase methode, zeker ondersteunend werken maar zal de dyslectie dus niet oplossen. Het vooronderzoek bestaat uit een anamnese met oogmeting, indien noodzakelijk gecombineerd met een cyclometing. Hierbij worden de ogen gedruppeld om de accommodatie voor even stil te leggen.

OPTOMETRISCH ONDERZOEK

Naast een oogmeting kunt u ook kiezen voor een uitgebreider optometrisch onderzoek. Of u bent naar ons verwezen door uw huisarts voor een optometrisch onderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt het oog door een gediplomeerd optometrist onderzocht op oogaandoeningen, eventueel met behulp van pupilverwijdende middelen en andere technieken.

Een optometrisch onderzoek begint altijd met uw voorgeschiedenis te bespreken, de oogklacht, het ontstaan ervan en de duur van de klacht. Ook wordt u gevraagd aan te geven of u medicijnen gebruikt, bepaalde ziektes of aandoeningen hebt en of deze in de familie voorkomen. Aan de hand van deze gegevens kunnen we bepalen welke onderzoeken er plaats moeten vinden. Blijkt dat er nader onderzoek of een medische behandeling door een arts dient plaats te vinden dan verwijzen wij u (terug) naar de huisarts of oogarts. Aan een optometrisch onderzoek zijn naast het vooronderzoek met oogmeting kosten verbonden.  

DIABETES SCREENING

De periodieke netvlies foto's maken en beoordelen, doen wij voor veel huisartsen uit de omgeving. Dit onderzoek wordt in veel gevallen rechtstreeks betaald door uw zorgverzekeraar. Vraag uw huisarts voor een verwijzing naar ons.

Wat is optometrie?

De optometrist levert oogzorg op maat. Hij houdt zich bezig met de zorg voor het oog in de ruimste zin van het woord. Tot de taak van de optometrist behoren oogmetingen, het opsporen van afwijkingen of ziektes aan het oog en het aanmeten van brillen en lenzen.

KOSTEN BEHANDELiNGEN

standaard oogmeting

€ 0,-

 • Basis oogmeting inclusief oogdrukmeting. Deze meting bieden wij aan als service.

oogmeting i.c.m. oogdruk

€ 36,-

 • Wilt u het brilrecept meenemen? Dan brengen wij kosten inrekening.

fixatie onderzoek

€ 47,50

 • Hierbij doen wij een meting volgens de Haase methode. Aan de hand van dit onderzoek kunnen er prisma’s aangemeten worden.

meting met druppels

€ 54,-

 • Ook wel cyclometing genoemd. Indien nodig voorafgaande aan het FD-onderzoek en bij kinderen < 12 jaar

Optometrisch onderzoek

€ 72,-

 • Onderzoek ‘in’ het oog
  om eventuele oogaandoeningen
  op te sporen. 

contactlens controle

€ 36,-

 • Controle van gezichtsscherpte, passing van de contactlens, hoornvliescheck en oogdrukmeting.

Officiële CBR keuring

€ 114,-

 • Onderzoek op verzoek van het CBR.